Jana Bačová Kroftová


Akademii výtvarných umění v Praze absolvovala oborem figurální sochařství. Další zkušenosti v oblasti výtvarného umění získala na stážích v belgickém Gentu a australské Canbeře. Nyní své znalosti předává další generaci studentů na pražském PORGu a věnuje se vlastní umělecké tvorbě zahrnující sochařství, kresbu, akvarel a především ilustrace, jimiž dokáže vystihnout podstatu zobrazených věcí a podat je atraktivně dospělým i dětem v populárně naučných publikacích. Dlouhodobě se věnuje oboru divadelní scénografie. Podílela se na ztvárnění několika desítek představení uvedených v Divadle Drak v Hradci Králové, pražském Studiu DVA i v zahraničí. Spolupracovala také na výtvarné koncepci muzejních a výstavních expozic pro Uměleckoprůmyslové museum v Praze či Husitské muzeum v Táboře.