Veronika Valíková


Veronika Valíková od mládí hrála amatérské divadlo. Když ji nevzali na DAMU, vystudovala učitelství češtiny a dějepisu na FF UK. Učila na několika gymnáziích, na jednom celých čtrnáct let, češtinu a divadlo. V roce 2004 jí vyšla prvotina Soukromý nebe, autobiografický příběh o jedné porodnici a mnoha podobách lásky. Publikovala v různých médiích především články o tematickém pojetí příběhů, její literaturou inspirované glosy se pravidelně objevují v MF Dnes. Píše povídky, pohádky i divadelní dramatizace. Má blog, dvě dospělé děti, je vdaná, miluje příběhy, moře a tři Moraváky.